czwartek, 29 kwietnia 2021

Projekt: "Baczyński"Dołączyliśmy do ogólnopolskiego projektu: "Baczyński"

Projekt: "Baczyński" to akcja, którą zainicjowała p. Agata Karolczuk-Kozyra z Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie. Obecnie do projektu włączyło się już ponad 200 szkół z całej Polski. Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasza szkoła również bierze udział w tym projekcie i wspólnie z innymi szkołami do czerwca 2021 roku będziemy realizować różnego rodzaju działania, które mają na celu uczczenie i upamiętnienie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - niezwykłego poety i niezwykłego człowieka.
Patronat nad projektem objęło Muzeum Powstania Warszawskiego.
Projekt: "Baczyński" będzie realizowany na lekcjach języka polskiego w klasach 7 i 8. 

Czas trwania projektu: marzec-czerwiec 2021
Koordynator projektu: Ewelina Majewska


CELE PROJEKTU:
 • upamiętnienie setnej rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego poprzez prezentowanie twórczości poety oraz innych przedstawicieli pokolenia Kolumbów,
 • budzenie zainteresowań poezją czasów II wojny światowej, historią i dziedzictwem kulturowym naszego kraju,

 • kształtowanie świadomości patriotycznej i obywatelskiej,
 • rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej,
 • kształtowanie i utrwalanie ogólnoludzkich zasad moralnych i humanistycznych,
 • dostarczanie pozytywnych wzorców osobowych,
 • dostrzeganie przez uczniów własnych zainteresowań, ich werbalizowanie i rozwijanie,
 • rozwijanie kompetencji społecznych poprzez budowanie właściwych relacji interpersonalnych,
 • promowanie inspirujących rozwiązań metodycznych
 
UWAGA!!!
W ramach projektu: „Baczyński” będą do zrealizowania 3 ZADANIA.      
Możesz zrealizować jedno zadanie albo wszystkie trzy, do czego Cię oczywiście zachęcam. Za realizację każdego z zadań możesz otrzymać ocenę bardzo dobrą albo celującą z języka polskiego.
Zadania będą ukazywały się co miesiąc. Poniżej zadanie pierwsze.
   
         
ZADANIE nr 1
MÓJ ULUBIONY WIERSZ BACZYŃSKIEGO
W czasie zdalnego nauczania trochę zapominamy o tym, co tradycyjne. 
By komputery nie pozwoliły nam odwyknąć od ręcznego pisania, proponuję Ci mały trening - lekcję kaligrafii, czyli pięknego pisania.
Wybierz wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który spodobał Ci się najbardziej i jak najstaranniej przepisz jego tekst. Uwzględnij podział na wersy, zadbaj o estetykę zapisu, itp. Kartkę, na której zapiszesz swój ulubiony utwór Baczyńskiego możesz oczywiście ozdobić według własnego uznania.
Wyraźne zdjęcie odręcznie przepisanego przez Ciebie wiersza wyślij do mnie mailem na adres:
kulturalnie.nakreceni@gmail.com

Wybierając swój ulubiony wiersz Baczyńskiego, możesz na przykład skorzystać ze strony poniżej:
TERMIN ODESŁANIA ZADANIA: do 16.04.2021r. 
UWAGA!!!
Wysyłając do mnie swoją pracę, nie zapomnij podać imienia, nazwiska oraz klasy. 


ZADANIE nr 2
ZAINSPIRUJ SIĘ POEZJĄ KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
Wykonaj ILUSTRACJĘ (graficzną formę interpretacji) wybranego wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 
Praca może być wykonana dowolną techniką: np. rysunek, szkic, grafika tradycyjna, grafika komputerowa, kolaż, itp.
Format pracy: A3 lub w przypadku grafiki komputerowej – A4.
WYRAŹNE ZDJĘCIE ilustracji wyślij mailem na adres: kulturalnie.nakreceni@gmail.com 

Wysyłając do mnie swoją pracę, nie zapomnij podać:
- imienia, nazwiska oraz klasy,
- tytułu wiersza Baczyńskiego, do którego została wykonana ilustracja.
TERMIN WYKONANIA ZADANIA: do 18.05.2021
Najpiękniejsze prace uczniów zostaną wysłane na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Przez nas ilustrowane to, co wierszach K.K.Baczyńskiego zapisane”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Puławach.
UWAGA!! 
Przy wysyłce prac na konkurs będzie potrzebny oryginał pracy. 

                         
Twoja Polonistka
Ewelina Majewska

środa, 28 kwietnia 2021

TEMAT: Co to jest ALEGORIA?

1. PODRĘCZNIK, STR.223
Przyjrzyj się ilustracji przedstawiającej sprawiedliwość (boginię Temidę), a następnie zapisz w zeszycie, jakie znaczenie mają poszczególne atrybuty. Jeśli potrafisz, wykonaj to zadanie samodzielnie. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z moich informacji, które umieściłam poniżej:


ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH ATRYBUTÓW:
a) PRZEPASKA NA OCZACH - jest symbolem bezstronności; zakryte oczy symbolizują równość wobec prawa, brak odstępstw i wyjątków, powszechnie panującą sprawiedliwość wobec każdego człowieka, bez względu na status społeczny, płeć, narodowość, wyznanie.

b) WAGA - to symbol obiektywnego rozpatrzenia dobrych i złych uczynków, argumentów, symbol zważenia ciężaru dowodów i wszelkich okoliczności spraw.

c) MIECZ – jest symbolem sędziowskiej władzy, gotowości do zakończenia sporów, które bez wymiaru sprawiedliwości trwałyby wiecznie.

2. NOTATKA W ZESZYCIE:
a) Zastanów się, czego symbolem jest SOWA?
Jestem pewna, że bez wahania odpowiedziałeś/aś, że chodzi o mądrość.
No to kolejne moje pytanie: Skąd to wiedziałeś/aś?
W tym momencie przyszła pora na wprowadzenie pojęcia, które powinieneś/powinnaś zapamiętać po dzisiejszej lekcji - czyli ALEGORIA.
Przeczytaj wyjaśnienie tego pojęcia (PODRĘCZNIK, str.224), a następnie zapisz notatkę w zeszycie.
PRZYKŁADOWA NOTATKA:
ALEGORIA – oprócz znaczenia dosłownego ma jeszcze drugie, ukryte.
To drugie znaczenie jest łatwe do odczytania, ponieważ zostało ustalone przez wielowiekową tradycję.

b) Zastanów się, skąd wiedziałeś/aś, że SOWA oznacza MĄDROŚĆ? 
Odpowiedź jest prosta. Alegorie są bardzo mocno zakorzenione w kulturze i znane od wieków. Zapamiętaj, że odczytanie znaczenia ALEGORII zawsze jest JEDNOZNACZNE (jeden sens dosłowny = jeden sens ukryty).

4. MOJA PROPOZYCJA DLA CIEBIE: 
Możesz w zeszycie narysować rysunek podobny do tego, który Ci proponuję. Myślę, że taka forma pomoże Ci zapamiętać wprowadzone dzisiaj nowe pojęcie (A- jak ALEGORIA).

                                           materiały dydaktyczne GWO

5. ZADANIE DLA CIEBIE:
Przyjrzyj się dokładnie poniższej ilustracji. Co widzisz?
Zastanów się, czego alegorią może być zwierzę, które dostrzegłeś/aś.
Myślę, że świetnie poradzisz sobie z tym zadaniem.

                                                             Ch.H. Bennet, ilustracja z serii "Cienie"

6. PODRĘCZNIK, str. 224: 
Przeczytaj bajkę Ignacego Krasickiego
pt. „LEW POKORNY”, a następnie zastanów się, na czym polega alegoryczny charakter tego utworu. Zapisz w zeszycie, alegorią czego w tym utworze są zwierzęta - LEW, LIS i OWCA. Jakie cechy charakteryzują każdego z bohaterów:
LEW - alegoria ...........................................................
LIS - alegoria ............................................................
OWCA - alegoria ........................................................

UWAGA!!!
Do tego tematu wrócimy na naszej kolejnej lekcji online. Wtedy sprawdzimy sobie poprawność wszystkich zadań.
Na dzisiaj to wszystko. Życzę Ci spokojnego weekendu. 
Twoja Polonistka
Ewelina Majewska

piątek, 23 kwietnia 2021

TEMAT: INWOKACJA jako wyraz tęsknoty za ojczyzną...

                                                                                 /rękopis "Pana Tadeusza" znajdujący się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu/

1. "PAN TADEUSZ" JAKO EPOPEJA:
Na naszej poprzedniej lekcji dowiedziałeś/aś się, czym jest EPOPEJA. 
Miałeś/aś również napisać notatkę, w której trzeba było uwzględnić cechy tego gatunku literackiego. Sprawdź, czy to zrobiłeś/aś... 
Link do poprzedniej lekcji znajdziesz tutaj:

https://kulturalnie-nakreceni.blogspot.com/2020/03/pan-tadeusz-jako-epopeja-narodowa.html

2. Jeśli notatkę masz już zrobioną, to teraz przypomnij sobie, co to jest 
APOSTROFA i INWOKACJA?
Jeśli nie pamiętasz, skorzystaj np. z Wikipedii. W zeszycie zanotuj, czym jest INWOKACJA.


3. KONTEKST HISTORYCZNY:
Teraz odrobina historii... Po upadku powstania listopadowego polscy twórcy próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie były przyczyny jego klęski. Ponieważ czuli się duchowymi przywódcami narodu, pragnęli też pocieszyć swoich rodaków. Powstał wówczas, opublikowany w Paryżu w 1834 roku, Pan Tadeusz", któremu nadano miano POLSKIEJ EPOPEI NARODOWEJ. 
Przypomnij sobie teraz tekst inwokacji. INWOKACJĘ poznałeś w klasie siódmej, 
kiedy omawialiśmy „Latarnika” Henryka Sienkiewicza.
Tekst znajdziesz na przykład tutaj:

https://genius.com/Adam-mickiewicz-pan-tadeusz-inwokacja-annotated

UWAGA!!! Kiedy już będziesz na tej stronie, klikaj na podświetlone wersy INWOKACJI, wtedy  pojawią się ciekawe informacje pomocne przy analizie tego tekstu. Zapoznaj się z nimi. 

5. INWOKACJI możesz również wysłuchać, na przykład tutaj:


6. ANALIZA UTWORU: 
Następny krok to ustalenie kolejności elementów kompozycyjnych. 
Czyli o czym opowiada osoba mówiąca w INWOKACJI? Proponuję Ci więc ćwiczenie: 


 

7. ZADANIE DLA CIEBIE
Adam Mickiewicz to bez wątpienia mistrz słowa poetyckiego. Przyjrzyjmy się więc jego utworowi dokładniej... Ciekawa jestem, czy rozpoznasz środki stylistyczne, którymi poeta namalował krajobraz ojczyzny, za którą tęsknił. 
Sprawdź to, wykonując kolejne ćwiczenie:UWAGA!!!
Jeśli czujesz potrzebę powtórzenia ŚRODKÓW STYLISTYCZNYCH, na blogu znajdziesz prezentację, która przypomni Ci je wszystkie.
Link do prezentacji:
 
8. PODSUMOWANIE:
Na koniec naszej dzisiejszej lekcji warto przypomnieć sobie jeszcze jedno pojęcie - ALUZJĘ LITERACKĄ,
 czyli  świadome nawiązanie w utworze literackim do innego dzieła. W Inwokacji Adam Mickiewicz 
nawiązuje do fraszki Jana Kochanowskiego ,,Na zdrowie”. 
Jeśli nie pamiętałeś tego terminu, zapisz go w zeszycie.
Zdrowie jest kruche i nie zdajemy sobie sprawy, jak łatwo można je stracić. Pomyśl, jaki ten przekaz jest teraz uniwersalny. W obecnej sytuacji przecież sami się o tym przekonujemy. Wszyscy i to na własnej skórze... Prawda?
I jeszcze kwestia NOSTALGII, tęsknoty za ojczyzną. Tęsknimy do ojczyzny wtedy, kiedy jesteśmy z dala od niej, kiedy np. ją utracimy - tak jak Mickiewicz, który nie wrócił po wygnaniu do swych ukochanych ,,pagórków leśnych i łąk zielonych”...

Na dzisiaj to wszystko, co dla Ciebie przygotowałam. 
Twoja Polonistka
Ewelina Majewska


TEMAT: PAN TADEUSZ jako epopeja narodowa


GENEZA "PANA TADEUSZA":


CECHY EPOPEI JAKO GATUNKU LITERACKIEGO:
EPOPEJA (epos) to gatunek epicki wywodzący się ze starożytności. 
Do jego podstawowych cech należą:
 • wierszowana forma,
 • podział na części,
 • wielowątkowość, tekst dużych rozmiarów
 • inwokacja rozpoczynająca utwór, 
 • liczne opisy i dygresje czyli odejścia od głównego wątku,
 • bogaty w środki stylistyczne język,
 • wszechwiedzący narrator,
 • ukazanie losów bohaterów na tle ważnych, przełomowych wydarzeń

Zwróć uwagę na stronę tytułową „Pana Tadeusza”. Już tutaj znajdziemy dowody na to, że mamy do czynienia z epopeją:
 • wierszowana forma („we dwunastu księgach wierszem” – cały utwór napisany jest trzynastozgłoskowcem. Oznacza to, że wszystkie niemalże wersy zawierają 13 sylab czyli zgłosek i oczywiście się rymują),
 • podział na części („we dwunastu księgach”),
 • ukazanie losów bohaterów na tle ważnych wydarzeń („Historia szlachecka z roku 1811 i 1812” – bohaterem zbiorowym eposu jest szlachta polska wiążąca nadzieje na odzyskanie niepodległości z Napoleonem Bonaparte, który w tym właśnie czasie zaatakował naszego zaborcę – Rosję). Warto tu nadmienić, że słowo "zajazd" oznacza zbrojną napaść. Zajazdy były na Litwie czasem sposobem na egzekwowanie prawa. I taka właśnie napaść na Sędziego została przedstawiona w eposie Mickiewicza.

  POZOSTAŁE CECHY EPOPEI na przykładzie "Pana Tadeusza":

  • wielowątkowość (wątek patriotyczny osnuty wokół księdza Robaka, który przygotowywał powstanie na Litwie, wątek miłosny – Zosia i Tadeusz, intryga Telimeny, wątek obyczajowy, którego osią jest spór o zamek pomiędzy Hrabią i Sędzią),
  • liczne opisy (np. opis chmur, grzybobrania, staropolskich potraw, przyrody, wyglądu dworu, zamku, zaścianka Dobrzyńskich; dygresje i odejścia od głównego wątku - opowieści bohaterów np. Telimeny o prawie i zwyczajach rosyjskich, Hrabiego o pięknie włoskiej przyrody, spór o Kusego i Sokoła, opowieść Gerwazego o tragedii Horeszków, itp.), 
  • bogaty język, liczne środki poetyckie (np. metafory, epitety, apostrofy, porównania homeryckie, itp.),
  • wszechwiedzący narrator (jedynie w Inwokacji i epilogu występuje narrator w pierwszej osobie, w całym utworze przeważa zdecydowanie narracja trzecioosobowa)
  • inwokacja na początku utworu ("Pan Tadeusz" rozpoczyna się inwokacją skierowaną do Litwy oraz Matki Boskiej)
  OMÓWIENIE PEŁNEGO TYTUŁU UTWORU: 


  PODSUMOWANIE:
  Na koniec koniecznie obejrzyj poniższy filmik. Dzięki niemu przypomnisz sobie treść całej lektury Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz".


  Dziękuję Ci za dzisiejszą lekcję.
  Twoja Polonistka
  Ewelina Majewska

  czwartek, 15 kwietnia 2021

  TEMAT: Przerost ambicji nad możliwościami - "Artysta" Sławomira Mrożka


  1. PODRĘCZNIK str. 157: zapoznaj się z opowiadaniem Sławomira Mrożka „Artysta”.

  2. PREZENTACJA: Obejrzyj dokładnie interaktywną prezentację,
  którą dla Ciebie przygotowałam.
  Wykorzystałam w niej zadania, jakie pojawiły się w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych.

  3. INTERPRETACJA OPOWIADANIA Sławomira Mrożka:
  Postawa KOGUTA symbolizuje próżność i pewność siebie, które pozwalają mu starać się o rolę lwa, symbolu siły, opanowania i władzy. 
  Zupełnie nie zdaje on sobie sprawy z braku talentu czy nawet uroku osobistego.
  Nieprzypadkowo towarzyszem KOGUTA jest LIS – zwierzę symbolizujące przebiegłość, spryt, a nawet oszustwo i nieuczciwość.Te cechy są bardzo zbliżone do postawy KOGUTA, zwłaszcza, że LIS nie uświadamia przyjaciela o jego wadach i błędnym myśleniu, ale wtóruje mu, a następnie wręcz z niego szydzi.
  Zwierzętom towarzyszy jeszcze NARRATOR, co wnioskujemy po pierwszoosobowej narracji, lecz nie wiemy, czy i jakim jest zwierzęciem. Występuje w opowiadaniu jako postać neutralna. W tym miejscu warto przypomnieć sobie, co to jest ALEGORIA i MORAŁ. Poznaliśmy te pojęcia, 
  kiedy omawialiśmy bajki Ignacego Krasickiego. Dla przypomnienia obejrzyj poniższą planszę. 
  Wnioski zapisz w swoim zeszycie:

  5. MORAŁ: 
  Z opowiadania Sławomira Mrożka wypływa MORAŁ mówiący o tym, że owszem, należy dbać i walczyć o swoje marzenia, ale jednocześnie siły należy mierzyć na zamiary. Sama ambicja jest zjawiskiem pozytywnym, jednak tylko wtedy, gdy towarzyszy jej realna ocena możliwości. Aby móc zrealizować swoje marzenia, nawet z pozoru nierealne, potrzebna jest również ciężka i pokorna praca, której KOGUTOWI zabrakło. Warto pamiętać, że postawa roszczeniowa i poprzestanie na oczekiwaniach do niczego nie prowadzi, natomiast uczciwa praca, jak również porażki nas kształtują pozytywnie, jeśli oczywiście wyciągamy z nich wnioski.

  6. NOTATKA W ZESZYCIE:
  a) na podstawie informacji z pkt. 5 napisz krótką notatkę.
  b) na podstawie informacji z pkt. 4 oraz obejrzanej prezentacji
  przedstaw bohaterów opowiadania. Każdej postaci biorącej udział w akcji utworu 
  przypisz cechy, które najtrafniej określają jej postawę:
  KOGUT –
  LIS –
  DYREKTOR –
  NARRATOR –

  7. PODRĘCZNIK, str. 361 – przeczytaj, co to jest IRONIAa następnie
  napisz w zeszycie, w zachowaniu, którego bohatera z opowiadania Sławomira Mrożka można dostrzec ironię. Uzasadnij swój wybór, podając odpowiedni cytat.


  Dziękuję Ci za dzisiejszą lekcję. 
  Twoja Polonistka
  Ewelina Majewska

  TEMAT: Obraz męstwa Polaków w utworze Adama Mickiewicza "REDUTA ORDONA"


  1. SŁOWO WSTĘPU: 
  Na dzisiejszej lekcji:
  - poznasz "REDUTĘ ORDONA", utwór, który odważył się wyrecytować Bernard Zygier, bohater "Syzyfowych prac"; zrozumiesz, jak ważny był to wiersz i dlaczego jego recytacja mogła się skończyć wyrzuceniem ze szkoły...


  2. TEMAT UTWORU: 
  - Utwór opowiada o wydarzeniach z powstania listopadowego (1830) rozgrywających się w Warszawie w czasie obrony fortu na Woli. Przebieg bitwy relacjonuje w "REDUCIE ORDONA" adiutant polskiego generała. Obserwuje on wraz ze swoim dowódcą dramatyczne zmagania Polaków na polu walki, widzi zagładę reduty.
  - POWSTANIE LISTOPADOWE (kontekst historyczny):

  TYTUŁ UTWORU składa się z części właściwej i podtytułu: „Reduta Ordona. Opowiadanie adiutanta”.
  Dzięki części głównej tytułu wiemy, kto znajduje się w centrum wypowiedzi, kto jest najważniejszym bohaterem (jest nim postać rzeczywista Julian Konstanty Ordon, który żył w latach 1810–1887). W związku z tym tytuł pośrednio wskazuje na czas akcji przedstawionych w dziele wydarzeń.
  Podtytuł określa narratora, czyli tego, kto opowiada. Jest nim adiutant Stefan Garczyński. 

  - GATUNEK LITERACKI: Skoro w podtytule występuje słowo „opowiadanie”, to wiemy, że dzieło ma narratora, ale też opisy, dialogi i fabułę, a więc ma cechy epiki. Z drugiej strony tekst zapisany jest wierszem i jest w nim mnóstwo przepięknych środków stylistycznych, co zbliża go do liryki. „Typowy” wiersz ma jednak znacznie mniejszą długość. Czym jest więc "Reduta Ordona"? 
  To poemat opisowo-refleksyjny. Dlaczego opisowy? Ponieważ występują w nim opisy np. wojsk, pola walki, itp. Dlaczego refleksyjny? Ponieważ poeta zastanawia się w nim nad postępowaniem cara, bohaterstwem żołnierzy i ocenia czyn Ordona.

  3. GENEZA UTWORU: 
  Zapoznaj się proszę ze wszystkimi informacjami, które zamieściłam dla Ciebie poniżej, a następnie zrób notatkę w swoim zeszycie:
  a) Reduta Ordona (fortyfikacja nr 54), zlokalizowana na warszawskiej Woli, była fortyfikacją ziemną na planie sześcioboku. Ze względów taktycznych (polskie dowództwo spodziewało się ataku od strony Mokotowa) placówka posiadała nikłe zabezpieczenia. Reduta uzbrojona była w sześć dział starego typu (tzw. dział wałowych) o niewielkiej skuteczności, które obsługiwała kilkudziesięcioosobowa obsada.

  b) Wiersz "Reduta Ordona" został napisany przez Adama Mickiewicza w 1832 roku. Należy do nurtu poezji batalistycznej. Przedstawia bohaterską bitwę (dramatyczną walkę w obronie Warszawy), którą stoczyła grupa polskich żołnierzy (załoga reduty nr 54) z Rosjanami podczas wojny polsko‑rosyjskiej w latach 1830–1831. Utwór ma podtytuł "Opowiadanie adiutanta". Mickiewicz wykorzystał tu relację naocznego świadka wydarzeń, uczestnika walk o Warszawę – swojego przyjaciela Stefana Garczyńskiego. Opowiedział on poecie o obronie reduty, podczas której niewielka grupa polskich powstańców starła się się z licznym wojskiem rosyjskim. Kiedy Polacy nie byli już w stanie dłużej stawiać oporu nieprzyjaciołom, ich dowódca, Julian Ordon, podjął decyzję o wysadzeniu reduty, aby nie oddać jej w ręce Rosjan. W zniszczeniu fortyfikacji i w swojej śmierci widzi jedyną szansę na pokonanie wroga. Pod gruzami giną bowiem nie tylko obrońcy, lecz także napastnicy...

  c) POSTAWA ORDONA: Ordon zostaje przedstawiony w wierszu jako wzór mężnego żołnierza i bohatera poświęcającego życie w obronie ojczyzny. Tytułowy bohater bez wahania decyduje się ponieść najwyższą ofiarę, ponieważ wolność kraju stawia ponad inne wartości. Mickiewicz ukazując niezwykłą odwagę, determinację i ofiarność Ordona, uwzniośla jego czyn.
  Celowym zabiegiem Mickiewicza było „uśmiercenie” Ordona pod gruzami reduty. Chodziło mu o przedstawienie postawy człowieka-patrioty, zdolnego do oddania życia za ojczyznę. Ordon miał być wzorem patriotyzmu, bohaterstwa, męstwa. W rzeczywistości Ordon wcale nie zginął, wysadzając redutę - przeżył wybuch i uczestniczył w dalszych walkach o niepodległość kraju. Po upadku powstania listopadowego wyjechał do Szkocji. Walczył na Węgrzech z Austriakami. Zmarł we Florencji w 1887 roku.
  Zwróć uwagę, że Mickiewicz nie posuwa się do kłamstwa – pamiętajmy, że poeta posługuje się fikcją literacką, może podawać własną wersję wydarzeń lub wydarzenia, które faktycznie miały miejsce, przekształcać wedle swojej wizji. 


  4. PODRĘCZNIK str. 318-321: 
  Poznałeś/aś już genezę utworu i jego tematykę. Myślę, że teraz będzie Ci łatwiej zrozumieć sam tekst. Otwórz podręcznik, a następnie przeczytaj powoli i ze zrozumieniem utwór Adama Mickiewicza.

  5. Recytacja "REDUTY ORDONA" przez Bernarda Zygiera - bohatera "SYZYFOWYCH PRAC" Stefana Żeromskiego: 
  Jeśli już przeczytałeś utwór Adama Mickiewicza, obejrzyj koniecznie fragment "SYZYFOWYCH PRAC", kiedy Bernard Zygier odważył się wyrecytować ten tekst na lekcji języka polskiego. Mam nadzieję, że pamiętasz z ostatnich lekcji, że w czasach, w których rozgrywa się akcja książki Stefana Żeromskiego czytanie utworów w języku polskim, w ogóle posiadanie polskich książek było surowo zakazane. Sprawdź, czy masz w swoim zeszycie notatkę, która miała dotyczyć metod rusyfikacyjnych, jakie były stosowane w gimnazjum w Klerykowie.
  FRAGMENT FILMU - RECYTACJA "REDUTY ORDONA":  6. UTRWALANIE:
  Jeśli nadal masz problem ze zrozumieniem utworu, zajrzyj koniecznie na stronę poniżej, gdzie znajdziesz dokładne opracowanie utworu:
  https://klp.pl/mickiewicz/ser-105.html  7. NOTATKA W ZESZYCIE:
  Spróbuj ułożyć plan wydarzeń we właściwej kolejności. Poprawny zapis powinien znaleźć się w Twoim zeszycie:


  8. PODSUMOWANIE: 
  Na koniec dzisiejszej lekcji mam dla Ciebie dwie propozycje:
  a) Do obejrzenia filmik dotyczący treści utworu jako powtórzenie przed egzaminem ósmoklasisty:


  b) Do posłuchania "REDUTA ORDONA" w wersji hip-hop (okazuje się, że Mickiewicz byłby świetnym autorem tekstów dla raperów, gdyby dziś żył oczywiście...):
  https://youtu.be/Y2DewEGtMFM

  Twoja Polonistka
  Ewelina Majewska

  wtorek, 6 kwietnia 2021

  TEMAT: Niesforny przecinek...

  1. SŁOWO WSTĘPU: 
  Na dzisiejszej lekcji zwrócimy uwagę na PRZECINEK, bo jak się okazuje jest to znak interpunkcyjny, który sprawia najwięcej kłopotów. 
  Chciałabym, żebyś stał/a się bardziej świadomy/a zasad interpunkcji. To jest mój cel na dzisiaj. Mam nadzieję, że po tej lekcji przestaniesz już bać się interpunkcji, bo przecinek wcale nie jest taki straszny, jak go malują. Trzeba tylko pamiętać o kilku zasadach. Czasami przecinek może nawet uratować komuś życie. I to dosłownie... Przekonasz się o tym pod koniec naszej lekcji, kiedy obejrzysz ostatni filmik, który Ci dzisiaj proponuję.


  2. DO PRZEMYŚLENIA:
  Jak myślisz, co by się stało, gdyby z naszego języka zniknęły znaki interpunkcyjne??? Uwierz mi, zapanowałby CHAOS. Gdy w tekście brakuje przecinka, komunikat staje się niejednoznaczny albo niezrozumiały. Przecinki mogą zmieniać znaczenie naszych wypowiedzi. Jeśli dalej jesteś nieprzekonany/a i nadal twierdzisz, że przecinek to taki "mały znaczek" i szkoda na niego czasu, proponuję Ci przeczytanie artykułu, dzięki któremu na pewno zmienisz swoje zdanie.
  Link do artykułu:
  https://polszczyzna.pl/gdzie-postawic-przecinek/

  3. UTRWALANIE: 
  Teraz obejrzyj poniższy filmik edukacyjny, który przypomni Ci (i utrwali zarazem) zasady stawiania przecinka:
  Przyszła pora na ćwiczenie praktyczne. Obejrzyj poniższy film i zastanów się, w których zdaniach poprawnie zastosowano przecinek. Jeśli chcesz mieć więcej czasu na zastanowienie się, przyciśnij pauzę. Ważne, żebyś odpowiedział/a poprawnie (świadomie), a nie tylko "strzelał/a":


  5. NOTATKA W ZESZYCIE: 
  Proszę, żebyś zanotował/a i oczywiście zapamiętał/a najważniejsze zasady interpunkcyjne. O formie Twojej notatki - sam/a zdecyduj.
  UWAGA! 
  W swojej notatce uwzględnij również informacje z poniższej planszy.


  6. POWTÓRZENIE: 
  Na koniec jeszcze jeden film, dzięki któremu już na 100% przekonasz się, jak ważny w zdaniu jest ten niesforny PRZECINEK. Teraz już o nim na pewno nie zapomnisz :)


  7. ZADANIE DLA CIEBIE:
  a) podręcznik str. 124/ zad. 4
  b) ćwiczenia str. 59/ćw. 5

  Dziękuję Ci za dzisiejszą pracę.
  Twoja Polonistka
  Ewelina Majewska

  środa, 24 marca 2021

  TEMAT: "SYZYFOWE PRACE" - znaczenie tytułu

  1. SŁOWO WSTĘPU: 
  Na dzisiejszej lekcji:
  - poznasz znaczenie tytułu powieści
  - przypomnisz sobie mit o Syzyfie

  2. 
  ĆWICZENIE INTERAKTYWNE: 
  Na początek sprawdź wszystkie notatki w swoim zeszycie.
  Poniżej proponuję Ci ćwiczenie interaktywne, które zweryfikuje, czy wszystko dobrze zapamiętałeś/aś i zapisałeś/aś. 
  Zwróć proszę uwagę, żeby w Twoim zeszycie przy każdym z bohaterów, których wymieniłeś/aś było napisane chociaż jedno zdanie o danej postaci. Jeśli o tym zapomniałeś/aś uzupełnij to teraz. Pomoże Ci w tym właśnie to zadanie. No to do dzieła:


  3. MIT O SYZYFIE: 
  Przypomnij sobie teraz mit o Syzyfie
  Treść mitu jest niezbędna, żeby zrozumieć znaczenie tytułu powieści Stefana Żeromskiego. 
  W tym celu obejrzyj poniższy filmik. Następnie na jego podstawie napisz streszczenie mitu:


  4. ZADANIE DLA CIEBIE: 
  a) Napisz, co oznacza frazeologizm "syzyfowe prace".
  Znajomość znaczenia tego związku frazeologicznego, pomoże Ci zrozumieć, dlaczego Stefan Żeromski nadał swojej powieści właśnie taki tytuł.

  b)  Zastanów się, co dla Ciebie jest "syzyfową pracą". Uzasadnij swój wybór.

  5. "SYZYFOWE PRACE" - INTERPRETACJA TYTUŁU:
  Na podstawie poniższej planszy i filmiku, który umieściłam dla Ciebie, napisz notatkę wyjaśniającą znaczenie tytułu "Syzyfowe prace":
  Twoja Polonistka
  Ewelina Majewska

  TEMAT: Metody rusyfikacji na podstawie "SYZYFOWYCH PRAC"

                                                                                                                                     Kadr z filmu "Syzyfowe prace" w reżyserii Pawła Komorowskiego

  1. SŁOWO WSTĘPU: 
  Akcja „Syzyfowych prac” toczy się kilka lat po upadku powstania styczniowego, na terenie zaboru rosyjskiego. Po okresie walk, zsyłek i konfiskat nastały lata konsekwentnej rusyfikacji obywateli. Na wiele sposobów niszczono polską kulturę i fałszowano historię.
  Zabiegi zaborców w celu wynarodowienia polskiej ludności skupiały się przede wszystkim na młodzieży. Do szkół wprowadzono obowiązkowy język rosyjski, mówienie po polsku było surowo zabronione i karane. Młodzież, która chciała się kształcić, nie miała innego wyjścia, jak tylko uczyć się po rosyjsku. 
  Uczniowie – najczęściej odcięci od domu tak jak Marcin Borowicz – byli w pełni zdani na szkołę. To nauczyciele przekazywali im wiedzę o historii i kształtowali ich charaktery. Rusyfikacji poddawano już najmłodszych uczniów, a pierwszym etapem wynaradawiania był zakaz posługiwania się mową ojczystą. Nazwiska uczniów zapisywano po rosyjsku, nawet modlitwa przed lekcjami musiała być odmawiana w tym języku...

  Jednym z głównych problemów, jakie porusza powieść „SYZYFOWE PRACE” Stefana Żeromskiego jest RUSYFIKACJA
  Obraz tępienia polskości uczącej się młodzieży przedstawił pisarz chociażby w opisie nauki Marcina Borowicza najpierw w szkole w Owczarach, a później w gimnazjum w Klerykowie. 

  2. NOTATKA W ZESZYCIE: 
  Zapoznaj się proszę z poniższą prezentacją oraz informacjami, które znajdują się pod nią, a następnie na ich podstawie napisz notatkę w swoim zeszycie.


  3. METODY RUSYFIKACJI na podstawie "Syzyfowych prac":
  - język rosyjski językiem wykładowym,
  - zakaz posługiwania się językiem polskim na terenie szkoły,
  - nieobowiązkowe uczestniczenie w lekcjach języka polskiego,
  - umieszczanie w planie lekcji języka polskiego w godzinach rannych, by zniechęcić uczniów,
  - zakłamywanie historii Polski i uwypuklanie wad narodowych,
  - wywyższanie historii rodziny carskiej i dokonań Rosji na arenie międzynarodowej,
  - nagradzanie uczniów ulegających rusyfikacji (np. obdarowywanie słodyczami za udział w rosyjskich spektaklach),
  - metoda pamięciowa główną metodą nauczania,
  - zaniżanie poziomu zajęć z przedmiotów ścisłych, by nie rozwijać zdolności samodzielnego myślenia,
  - rewizje i ciągłe kontrole podczas przerw oraz na stancjach, gdzie mieszkali uczniowie,
  - szpiegowanie i podsłuchiwanie na każdym kroku, itp.  Twoja Polonistka
  Ewelina Majewska

  TEMAT: Świat przedstawiony w powieści Stefana Żeromskiego "SYZYFOWE PRACE"  1. SŁOWO WSTĘPU: 
  Dzisiejsza lekcja jest lekcją wprowadzającą do lektury Stefana Żeromskiego pt."SYZYFOWE PRACE". Na początek zwróć uwagę na ELEMENTY ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO.
  Pamiętasz, co składało się na świat przedstawiony? Mam nadzieję, że tak. 
  Jeśli nie, przypomni Ci to poniższa plansza:


  2. WPROWADZENIE DO LEKTURY: 
  Teraz obejrzyj uważnie poniższy filmik, który przypomni Ci całą FABUŁĘ lektury:


  3. NOTATKA W ZESZYCIE: 
  FABUŁA: to układ zdarzeń, wątków np. w utworze literackim.
  WĄTEK: to ciąg zdarzeń powiązanych ze sobą na zasadzie przyczynowo-skutkowej skupiony wokół jednej postaci bądź więcej, dotyczący ich wzajemnej relacji; jest to część składowa fabuły.

  Pora na notatkę w zeszycie. Na podstawie obejrzanego filmiku i treści lektury odpowiedz na pytania, które dla Ciebie przygotowałam, a które dotyczą właśnie fabuły "SYZYFOWYCH PRAC". Odpowiedzi zapisz w zeszycie:

  1. Kiedy rozgrywają się wydarzenia? Określ CZAS AKCJI książki.
  2. Gdzie dzieje się akcja książki? Określ MIEJSCE AKCJI.
  3. Wymień BOHATERÓW pierwszoplanowych i drugoplanowych. 
  Postaraj się przy każdej postaci napisać chociaż jedno zdanie, określające, kim jest ten bohater.
  4. Kto jest NARRATOREM? Określ typ narracji.

  UWAGA!!!
  Jeśli masz problem z udzieleniem odpowiedzi na wszystkie pytania albo chcesz mieć po prostu pewność, że dobrze wykonałeś/aś to zadanie, zajrzyj koniecznie na stronę poniżej. Tam znajdziesz szczegółowe opracowanie lektury:


  Twoja Polonistka
  Ewelina Majewska

  poniedziałek, 22 marca 2021

  TEMAT Gdzie szukać szczęścia? - "Dar" Czesława Miłosza


  1. SŁOWO WSTĘPU: 
  Na dzisiejszej lekcji proponuję Ci wiersz naszego noblisty, Czesława Miłosza pt. "DAR". Wiersz o szczęściu. O dostrzeganiu szczęścia chociażby w zwykłym dniu, cieszeniu się z małych rzeczy. Po przeczytaniu tego wiersza człowiek uzmysławia sobie, co tak naprawdę jest w życiu ważne...

  2. PODRĘCZNIK, str. 56:
  "DAR" - wiersz krótki, piękny i mądry... Takie epitety przychodzą mi na myśl po przeczytaniu tekstu Miłosza. Ciekawa jestem Twoich odczuć... 
  Wiersza możesz również wysłuchać i to na dodatek w wykonaniu samego autora, Czesława Miłosza:  4. NOTATKA W ZESZYCIE: 
  Uzupełnij proszę notatkę, która podsumuje sens wiersza Czesława Miłosza.


  4. INTERPRETACJA WIERSZA: 
  Dla lepszego zrozumienia utworu zapoznaj się proszę z jego interpretacją:

  5. ZADANIE DLA CIEBIE: PODRĘCZNIK str. 57/zad. 1,3,4,5,6 oraz 8-13.

  Twoja Polonistka
  Ewelina Majewska

  wtorek, 16 marca 2021

  "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza jako powieść historyczna

   

  1. SŁOWO WSTĘPU:
  Na początek proponuję Ci obejrzeć poniższy filmik, który przypomni Ci treść lektury:  GENEZA POWIEŚCI:
  a) Pracę nad powieścią Henryk Sienkiewicz rozpoczął na początku 1895 roku, 
  a zakończył  w 1896 roku. Od marca 1895 do lutego 1896 roku "Quo vadis" ukazywało się w odcinkach w "Gazecie Polskiej". Kilka miesięcy później pojawiło się trzytomowe wydanie książkowe.

  b) Na genezę "QUO VADIS" składają się:  

  • zainteresowania autora światem starożytnym, 
  • podróże (Zanim Sienkiewicz przystąpił do pisania "Quo vadis" kilkakrotnie przebywał w Rzymie i prowadził dokładne studia nad jego historią i topografią.) 
  • studiowanie wielu dzieł o historii pierwszych chrześcijan (Dzięki temu uzyskał zupełnie niezwykły efekt: splótł historię z fikcją literacką tak ściśle, że ich rozgraniczenie bez dokładnych studiów nad powieścią jest niemożliwe. Zaciera się granica między wydarzeniami i postaciami historycznymi a zmyślonymi przez pisarza. Sienkiewicz niemal "ożywił" przeszłość.)
  • prześladowania Polaków przez zaborców (Obok inspiracji literackich i całości wrażeń estetycznych, które złożyły się na genezę "Quo vadis", wymienić należy jeszcze sytuację polityczną współczesną autorowi. W prześladowaniach chrześcijan upatrywano analogię do sytuacji Polaków w zaborach pruskim i rosyjskim. W Rzymie czasów Nerona dostrzegano sytuację Europy końca XIX stulecia.) 

  ZAPAMIĘTAJ!!!
  Powieść powstała w czasie, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami. 
  Sienkiewicz napisał ją "ku pokrzepieniu serc" - ukazał w "Quo vadis" prześladowania pierwszych chrześcijan, których trudne położenie można było porównać do dramatycznej sytuacji Polaków nękanych przez zaborców. Opisane w utworze duchowe zwycięstwo chrześcijan nad pogańskimi prześladowcami miało dać Polakom nadzieję na odzyskanie niepodległości, obudzić w nich opór przeciwko próbom wynaradawiania. 

  CECHY POWIEŚCI HISTORYCZNEJ:

  • ukazanie losów bohaterów na tle ważnych wydarzeń historycznych (prześladowanie chrześcijan za panowania Nerona; wielki pożar Rzymu);
  • osadzenie fabuły książki w epoce odległej autorowi (wydarzenia rozgrywają się w starożytności, a Sienkiewicz żył w II połowie XIX wieku);
  • występowanie obok bohaterów fikcyjnych bohaterów historycznych;
  • oddanie realiów epoki z dużą starannością (np. pokazanie starożytnych obyczajów, uczt, walk gladiatorów; opisy domów rzymskich patrycjuszy, itp.);
  • wprowadzenie do języka utworu słownictwa wskazującego na to, że akcja dzieje się w przeszłości (archaizacja – stylizowanie języka) 

  BOHATEROWIE "Quo vadis":


  2. NOTATKA W ZESZYCIE:
  Uzupełnij tekst z lukami. Sprawdź poprawność wykonanego zadania, a następnie tekst przepisz do zeszytu:


  3. ZADANIE DLA CIEBIE: Wyjaśnij znaczenie tytułu powieści:
  • znaczenie dosłowne
  • znaczenie przenośne

  Twoja Polonistka
  Ewelina Majewska