sobota, 10 października 2020

Jak napisać OPOWIADANIE?UWAGA !!!

a) Na egzaminie ósmoklasisty opowiadanie twórcze ZAWSZE będzie związane z treścią lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu. To oznacza, że MUSISZ WYKAZAĆ SIĘ DOBRĄ ZNAJOMOŚCIĄ TREŚCI DANEGO UTWORU.

b) W opowiadaniu twórczym umieszczasz bohaterów lektury np. w nowej sytuacji, zmieniasz bieg wydarzeń. Pamiętaj jednak, że MUSISZ zachować realia charakterystyczne dla danego utworu - to oznacza, że NIE MOŻESZ wyposażyć bohaterów w zachowania dla nich nietypowe lub w cechy, których nie posiadają w książce.

c) W swoim wypracowaniu MUSISZ wykorzystać co najmniej 6 spośród 10 elementów twórczych:

- czas wydarzeń

- miejsce zdarzeń

- elementy opisu (np. bohatera, przedmiotu, krajobrazu, przeżyć)

- elementy charakterystyki postaci

- zwroty akcji

- punkt kulminacyjny

- puenta

- monolog bohatera

- dialogi postaci

- retrospekcja

d) PRZYKŁADOWE TEMATY OPOWIADAŃ TWÓRCZYCH:

- dopisz dalsze losy bohatera

- zmień losy bohatera/bohaterów

- zmień zakończenie utworu

- opowiedz o spotkaniu bohaterów różnych utworów literackich w wymyślonych przez Ciebie okolicznościachniedziela, 4 października 2020

Jak napisać LIST?

 


JAK NAPISAĆ LIST? – MOJE WSKAZÓWKI DLA CIEBIE: 

- List to najbardziej elegancka i wyrażająca największy szacunek forma komunikacji.

- Możesz zmieścić go na jednej stronie. List wcale nie musi być długi. Zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi list powinien liczyć ok. 200 słów (gdyby np. na egzaminie ósmoklasisty forma listu się  pojawiła, musisz o tym pamiętać). 

- U góry w prawym rogu umieszczasz nazwę miasta, w którym mieszkasz oraz datę, kiedy list został przez Ciebie napisany (oddzielamy to od siebie przecinkiem).

- Poniżej na środku powinny znaleźć słowa: np. „Szanowna Pani”, „Droga Pani", "Cześć Piotrze", itp. Słowa te kończy zwykle wykrzyknik.                              

- NIE ZAPOMNIJ O AKAPITACH (minimum trzy).                                            

- Słowa: „Ty”, „Twój”, „Pani/Pan”, „Ci”, „Cię” – zawsze powinieneś pisać wielką literą.

- Na zakończenie listu napisz: „Z wyrazami szacunku” lub  „Z pozdrowieniami” i podpisz się pełnym imieniem i nazwiskiem.

- List powinien być oczywiście napisany poprawną, literacką polszczyzną z zachowaniem właściwej interpunkcji. Zadbaj również o ortografię. W razie wątpliwości ZAWSZE możesz zajrzeć do słownika ortograficznego.

- List to swoista rozmowa na odległość. Powinien być zatem napisany w taki sposób, jakbyśmy do tej osoby mówili.

- Na końcu listu (już pod swoim podpisem) możesz zrobić tzw. POSTSCRIPTUM (z łaciny: po napisaniu) - czyli dodatkową uwagę. W takich przypadkach zastosuj skrót - PS.


BALLADYNA Juliusza Słowackiego
Droga Balladyny do władzy...
Sprawdź, czy wszystko dobrze zapamiętałeś/aś?